Kraniosakraaliterapia

Mitä on Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia? 


 

 

 Kraniosakraaliterapia on manuaalinen eli käsillä tehtävä täydentäviin hoitoihin kuuluva hoitomuoto, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistön rakenteellisten ja toiminnalisten häiriö- ja kiputilojen tutkimiseen, hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kraniosakraaliterapian juuret hoitomuotona ovat A.T. Stillin kehittämässä osteopatiassa. Koska ihmisinä olemme erilaisten toimintojen
kokonaisuus, eikä yhtä osaa voi erottaa tai eristää toisistaan. Orientoituminen hoidossa on
ihmisessä kokonaisuutena ja ymmärryksessä, että kehosysteemimme kykenee ratkaisemaan haastaviakin keskeneräisiä fyysisiä, mentaalisia tai tunnetason oireita aiheuttavia
ongelmatilanteita, kunhan saa siihen riittävän tuen. Hoidon aikana
tämä voi näkyä esimerkiksi asiakkaan syvänä huokauksena ja rentoutumisena, kun tilanteessa
tarpeettomat jännitykset pääsee vapautumaan ja keho saa tilaisuuden toimia luonnollisemmin -
ovi itseparantumiseen ja sisäiseen tasapainoon voi alkaa aueta.

 

 

 


Nimi Kraniosakraaliterapia tai kraniaaliterapia (englanniksi craniosacral therapy) juontaa
juurensa hoitomuodon historiasta, jossa kallon (cranium) ja ristiluun (sacrum) välisen alueen
selkärangan eri toiminnoilla on huomattu olevan merkittävä rooli ihmisen toiminnassa
kokonaisuutena. Tästä työstä on kuuluisa amerikkalainen osteopaatti Dr.
William Sutherland (1873-1954), joka alkoi nimittämään työaluettaan ns. kraniaali osteopatiaksi. Tästä työstä syntyi puitteet ns. biomekaanisen kraniosakraaliterapian kehittymiselle, joka on siirtynyt osteopaatin ammatin ulkopuolelle. Sutherlandin saatua lisää kokemusta hän alkoi myöhemmin muuttamaan lähestymistapaansa kuuntelevammaksi ja asiakasta tukevammaksi. Tätä lähestymistapaa alettiin kutsua biodynaamiseksi kraniosakraaliterapiaksi. Yleisesti kraniosakraaliterapia on lempeä ja turvallinen mm. kehon kipuja ja stressiä lievittävä varsin
tehokas hoitomuoto. Vaikka nimi viittaa tiettyyn alueeseen kehossa, voi hoitomenetelmällä tutkia ja hoitaa mitä tahansa tuki- ja liikuntaelinongelmia.

 

 

 

 

 

Milloin kraniosakraaliterapiaan kannattaa tulla?

 

Erilaisia aiheita tulla hoitoon voi olla
melkein mitä vain - erityisesti:

 

- Migreeni ja muut päänsäryt, krooniset kiputilat, unettomuus, uupumus ja selkävaivat

 

- Erilaisia kehon jäykkyyksiä ja kireyksiä sekä ylikuormittavaksi käyvää stressiä on järkevää hoitaa ajoissa ja monesti hoidot ovat myös hyvää ennaltaehkäisyä.

 

- Kuitenkaan valitettavasti en voi ottaa hoitooni asiakasta, jolla on akuutti vakava päänalueen vamma tai esimerkiksi aivokasvain. Näissä tapauksissa odotan mielelläni saavani lisää kokemusta.

 

Synnytyksen jälkeisiä hoitoja olen tehnyt äideille, joista olen saanut hyvää palautetta.

 

Jos olet epävarma tilanteestasi, niin kerro lisää, ja selvitetään yhdessä voisinko olla avuksi tai olisiko parempi kääntyä toisen ammattilaisen puoleen.

 

Hoidon aikana:


Aloitan lyhyellä alkuhaastattelulla, jossa kartoitamme asiakkaan sen hetkistä tilannetta. Hoidoissa käytän spesifiä kevyttä kosketusta ja otteita mm. jalkojen, selkärangan ja pään alueella. Otteista aina varmistan asiakkaalta kysymällä, että sopiiko tämä.

 

Muutoin hoito tapahtuu pääosin hiljaisuudessa ja keskustelu toimii tukena tarvittaessa. Tällöin asiakas voi maata hierontapöydällä kevyet, rennot ja mielellään ohuet vaatteet päällä useimmiten selällään. Hoito kestää noin 45-60 minuuttia.